Jak vzniká karbon a co způsobuje?

Motory a výfukový systém se běžně zanáší karbonem. Příčiny zanášení jsou nedokonalá směs (palivo), jízda na nízké otáčky a po čase bohužel i běžný provoz vozidla. Z nespáleného paliva se pak vytváří karbonové usazeniny.

Karbonové usazeniny způsobují ztrátu tlaku ve spalovací části motoru, z tohoto důvodu se pak snižuje výkon a je potřeba více paliva k dosažení optimálního výkonu. Karbon poškozuje nejen spalovací část motoru, ale i další části motoru: egr ventil, lambda sondu, turbodmychadlo, katalyzátor, dpf/fap filtr atd.

Jak dekarbonizace funguje?

Při nastartovaném motoru, zahřátém na provozní hodnoty, se k vozidlu připojí (přes sání) náš dekarbonizační stroj, který vytváří čistý vodík. Při spalování směsi a vodíku vzniká vyšší teplota, což pomáhá čištění (hoření karbonu – uhlíku). Zároveň vodík reaguje s uhlíkem a vytváří uhlovodík (pára). Uhlovodík postupuje dále přes ostatní nemotorové části do výfukového systému, kde čistí další komponenty vozidla jako egr ventily, turbodmychadla, lambda sondy, katalyzátory a filtry pevných částic. Tím můžete předejít budoucím nákladným opravám. Celý proces trvá cca 60 minut. Čištěním Vás zbavíme až 85 % karbonu.

Kdy využít dekarbonizaci motoru?

 • Snížení výkonu – vozidlo nejde za plynem
 • Nevyhovující emise – snižuje kouřivost
 • Zvýšená spotřeba
 • Horší chod motoru
 • Prevence – předcházíte budoucím nákladným opravám, snížení výkonu a zvýšení spotřeby

Co vše mohu dekarbonizací motoru vyčistit?

 • Spalovací části motoru – ventily, písty, kroužky, zapalovací svíčky, vstřikovače
 • Turbodmychadla
 • Egr ventily
 • Lambda sondy
 • Katalyzátory
 • Filtry pevných částic

 

Upozornění: Po dekarbonizaci motoru je nutné provést výměnu motorového oleje (včetně olejového filtru) a to po ujetí cca 300 km!

Ceny:

 • Vozidla do 3.000 cm3 - 2 990,- Kč
 • Vozidla do 5.000 cm3 - 3 990,- Kč
 • Vozidla nad 5.000 cm3 - 4 990,- Kč

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pro autoservisy jsou ceny řešeny individuálně!

 

Video o dekarbonizaci motoru vodíkem